DisplayContent
帮助 最小化 最大化
 

Nyilatkozat

A Kistérségi Elektronikus Könyvtár keretében bekért adatokra vonatkozóan az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

1992. évi LXIII. törvényben a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó fogalmak és értelmezésük:


személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;


 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;


tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;


 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;


 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;


 adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;


 nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;


 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;


 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;


 adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;


 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.


 A Kistérségi Elektronikus Könyvtár használata ingyenes, bárki számára szabadon elérhető. Az email cím bekérése a személyhez kötődő szolgáltatásokhoz, például a képeslapküldéshez, a kedvenc képek összeállításához, illetve a másolatkérés lebonyolításához, valamint az utóbbihoz elengedhetetlen kapcsolatfelvételhez szükséges. Csak a fent említett és a későbbiekben hasonló céllal kialakított személyes szolgáltatások igénybevételéhez kell regisztrálni. (A képeslapküldés regisztráció nélkül is használható.) Az email címet kizárólag a Kistérségi Elektronikus Könyvtár céljaira használjuk fel.Ha kérdései, megjegyzései vagy kétségei lennének a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon hozzánk a konyvtar[kukac] nlvk.hu címen.

Login Portlet
最小化 最大化
 
Elrejt
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Locale Selector
最小化 最大化
 
FontResizer
帮助 最小化 最大化
 

Impresszum | Adatvélmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.